Päijät-Hämeen Mielenterveystyön tuki MIETE ry perustettiin vuonna 1973 mielenterveyskuntoutujien omaksi yhdistykseksi. 

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksemme kotipaikalla ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, edistää jäsentensä mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluja tarvitsevien erityispiirteet otetaan kunnissa huomioon palveluista päätettäessä.

Yhdistyksen tarkoitus on vertaistukitoiminnan avulla parantaa mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua Päijät-Hämeen alueella.

Visionamme on olla vaikuttava, aktiivinen, näkyvä ja arvostettu potilasjärjestö.

 Strategian mukaiset arvomme ovat:

 • Tasavertaisuus
 • Toistensa kunnioittaminen
 • Kannustaminen ja tukeminen
 • Luottamuksellisuus
 • Positiivisuus
 • Yhteisöllisyys

Yhdistys on Mielenterveyden keskusliitto ry:n jäsenyhdistys.

YHDISTYKSEN TOIMINTAA

 • Edunvalvonta
 • Ryhmätoiminta (yli 20 säännöllisesti kokoontuvaa vertaistukiryhmää)
 • Kohtaamispaikkana jäsentalo Kerintie 2:ssa, auki joka päivä
 • Vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta
 • Virkistystoiminta (matkat, retket, palstanviljely, virkistyspäivät)
 • Viestintä- ja palveluneuvonta (Miete-lehti, puhelinneuvonta, IT-palveluneuvonta, henkilökohtainen neuvonta)
 • Kahvila Lähimmäinen jäsentalossa
 • Erilaiset tapahtumat
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

JÄSENEKSI tai KANNATUSJÄSENEKSI LIITTYMINEN

Voit liittyä Päijät-Hämeen Mielenterveystyön tuki MIETE ry:n jäseneksi ottamalla yhteyttä yhdistykseen tai kotisivujen kautta kohdasta "Liittyminen jäseneksi".

Jäsenmaksu on vuonna 2017 15 euroa vuodessa sekä varsinaisilta että kannatusjäseniltä.