"No just sen oman arvon vahvistaminen ja kun tänne on
turvallinen ja hyvä tulla, niin se vahvistaa sitä, että minä olen hyvä ihminen
j
a minulla on oikeus olla. Ja että minä olen todellakin muutakin kuin diagnoosini.”


Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1973 tarkoituksena koota

Päijät-Hämeen alueen mielenterveyskuntoutujia yhteen ja sama tavoite meillä on edelleen.

Yksin ei ole hyvä kenenkään jäädä.


Yhdistyksemme arvot:

· tasavertaisuus

· toistensa kunnioittaminen

· kannustaminen ja tukeminen

· luottamuksellisuus

· positiivisuus

· yhteisöllisyys


Yhdistys on Mielenterveyden keskusliitto ry:n jäsenyhdistys.


Yhdistyksemme hallituksen jäsenet 2020-2021:

Pj. Christian Lilius (lilich4321@gmail.com)

Varapj. Jouko Mäkitalo (jouko311@gmail.co)

Risto Tervonen (risto.tervonen@outlook.com)

Markku Kääriäinen (markku.kaariainen@gmail.com)

Tuija Virvonen

Kari Mehtosalo

Tuula Uski

Varajäsenet Helena Pohjola, Markku Nieminen, Petri Rantanen
ja Jouni Kuikka