"No just sen oman arvon vahvistaminen ja kun tänne on
turvallinen ja hyvä tulla, niin se vahvistaa sitä, että minä olen hyvä ihminen
j
a minulla on oikeus olla. Ja että minä olen todellakin muutakin kuin diagnoosini.”


Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1973 tarkoituksena koota

Päijät-Hämeen alueen mielenterveyskuntoutujia yhteen ja sama tavoite meillä on edelleen.

Yksin ei ole hyvä kenenkään jäädä.


Yhdistyksemme arvot:

· tasavertaisuus

· toistensa kunnioittaminen

· kannustaminen ja tukeminen

· luottamuksellisuus

· positiivisuus

· yhteisöllisyys


Yhdistys on Mielenterveyden keskusliitto ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksemme hallituksen jäsenet 2024-2025:

Pj. Christian Lilius

lilich4321@gmail.com

Varapj. Jouko Mäkitalo

jouko311@gmail.com

hallituksen muut jäsenet:

Tuija Virvonen tuija.virvonen@gmail.com

Jouko Paronen vaahterapuut@gmail.com

Tuula Uski tuula_uski@hotmail.com

Risto Tervonen risto.tervonen@outlook.com

Anna-Maija Palvaila am.palvaila@gmail.com

Varajäsenet: Asta Kääriäinen, Jarno Piltti, Tarja Määttänen ja Viljo Ollikainen.