Vertaisverkko - vertaistukea mielenterveyskuntoutujille (2017 - 2020)


Lahden ympäristökunnissa asuvilla mielenterveyskuntoutujilla ei välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua Miete ry:n toimintaan ja Vertaisverkko -vertaistukea mielenterveyskuntoutujille - projektin avulla Miete ry:n vertaisryhmä- ja tukihenkilötoimintaa juurrutetaan näille paikkakunnille.

Vertaisverkko - vertaistukea mielenterveyskuntoutujille - projektissa tehtävän kehittämistyön myötä Miete ry:n toiminta leviää yhä laajemmalle ja luo yhä useammalle mahdollisuuden osallistua vertaistukitoimintaan Päijät-Hämeen alueella.

Vertaisverkko - vertaistukea mielenterveyskuntoutujille - projektin toiminnan tavoitteet ovat:

  • Mielenterveyskuntoutujien elämänlaadun paraneminen ja osallisuuden lisääntyminen Päijät-Hämeen alueella.
  • Mielenterveyskuntoutujien vertaistukitoiminta koko Päijät-Hämeen asukkaiden saavutettavissa.
  • Mielenterveyskuntoutujien yksinäisyyden ja syrjäytymisen väheneminen Päijät-Hämeen alueella.

Toiminnan kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen alueen aikuiset mielenterveyskuntoutujat, joilla voi olla myös päihdetausta.

Projektin valmisteluvaiheessa on solmittu aiesopimukset Orimattilan seurakunnan ja Heinolan kaupungin kanssa. Alkuvaiheessa näillä paikkakunnilla käynnistetään matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja vertaistukiryhmiä sekä koulutetaan vapaaehtoisia vertaisohjaajia ja tukihenkilöitä. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä - toimintamuodot suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa.

Projektin alkuvaiheessa käynnistetään myös verkkopohjainen vertaisverkko. IT - vertaisverkkoa ylläpitää Miete ry:n vastuuhenkilö ja toiminta on suunnattu koko Päijät-Hämeen alueen mielenterveyskuntoutujille. Vertaisverkkoon sisältyy mm. keskustelufoorum ja suljettuja keskusteluryhmiä. IT - vertaisverkko mahdollistaa keskusteluihin osallistumisen maantieteellisitä etäisyyksistä huolimatta.

Vertaisverkko - vertaistukea mielenterveyskuntoutujille - projektin projektikoordinaattorina työskentelee Nina Kaituri ja IT- vertaisverkon ylläpitäjänä Miete ry:n palveluneuvoja Sampsa Raatikainen, jonka työpanoksesta 25% ohjautuu projektille.

Lisätietoja:

Nina Kaituri, projektikoordinaattori
nina.k.miete@gmail.com
puh: 044-0270202